Huri Sahin zorgt dat kinderen in Nederland rechten hebben

Huri Sahin is voorzitter van het Kinderrechtencollectief, een organisatie bestaande uit meerdere kinderrechtenorganisaties die ervoor zorgen dat kinderrechten in Nederland gewaarborgd blijven.

Daarnaast is zij werkzaam bij het Nationale Programma Energietransitie, waar ze gemeenten, provincies, en waterschappen adviseert bij hun plannen voor de energietransitie als onderdeel van de uitvoering van het Klimaatakkoord. Ook is zij lid van de Raad Openbaar Bestuur, een adviesorgaan voor de regering en het parlement.

Hoe zijn alle functies met elkaar verbonden?

Ik heb drie functies, maar daarnaast doe ik ook nog veel andere dingen. Ik zie in deze drie functies verbanden met elkaar, bijvoorbeeld een verband tussen kinderrechten en de uitvoering van het klimaatakkoord. Met het klimaatakkoord willen we een betere planeet achterlaten en een veilig en gezonde leefomgeving creeëren voor kinderen. Je ziet nu al de gevolgen van klimaatverandering, ook tijdens mijn loopbaan. Ik zie, zeker ook als lid van de Raad Openbaar Bestuur, het beschermen van burgers en kinderen in het bijzonder als kerntaak van de overheid.

Waarom doe je dit werk?

Waar zal ik beginnen? Ik heb altijd wat met kinderen gehad, ongeacht welke rol ik vervulde. Zowel als raadslid als statenlid heb ik mij ingezet om zaken voor kinderen en jongeren te verbeteren. Van het helpen van een jongen die onterecht het land moest verlaten tot een motie indienen voor groenblauwe schoolpleinen. Wat ook misschien een rol speelt is dat ik moeder ben van twee kinderen, waarvan één kind met autisme en een beperking. Ik zag als ouder dat het niet zo vanzelfsprekend is om alles te kunnen regelen voor je kind, van onderwijs tot aan zorg. Dat heeft er voor gezorgd dat ik het vak Jeugdrecht aan de Universiteit Leiden ging volgen. Ik wilde meer weten over de rechten van kinderen en volgde het vak samen met derdejaars rechtenstudenten, terwijl ik zelf in de veertig was.

Toen ik de vacature voor voorzitter Kinderrechtencollectief zag, viel alles samen. Bij het Kinderrechtencollectief rapporteren we aan het Kinderrechtencomité van de Verenigde Naties (VN) en kijken we naar de status van kinderrechten in Nederland; wat doen we hier om kinderrechten te verankeren, te waarborgen? Eind april hebben we een rapportage gepresenteerd, waarbij mijn kennis over de overheid waardevol is. In Nederland zijn bijvoorbeeld veel zaken over kinderen bij gemeenten neergelegd in plaats van in Den Haag. Sommige gemeenten hebben het best zwaar in het regelen van deze zaken vanwege gebrek aan financering, of regels rondom marktwerking. Veel kinderen vallen tussen wal en schip, terwijl we juist een heel welvarend land zijn. 1 op de 11 kinderen leeft in armoede en in bepaalde wijken in bepaalde gemeente is dit soms wel 1 op de 6 kinderen.

Foto van Huri Sahin. Ze leunt op een stoelleuning en kijkt in de camera. Ze heeft lang, donker haar en draagt lange oorbellen.

“Veel kinderen vallen tussen wal en schip, terwijl we juist een heel welvarend land zijn. 1 op de 11 kinderen leeft in armoede en in bepaalde wijken in bepaalde gemeente is dit soms wel 1 op de 6 kinderen.”

Huri Sahin

Voorzitter van het Kinderrechtencollectief

Hoe kunnen mensen helpen?

Er zijn enorm veel goede organisaties die zich inzetten om kinderen in armoede te helpen, zoals bijvoorbeeld de Voedselbank. Maar het beste is, indien je het kind wil helpen, om ook de ouders te helpen. Want met een voetbalschoen alleen kan een kind niet voetballen, je hebt ook één van de ouders nodig die het kind naar het voetballen kan brengen. Het kind wordt pas echt geholpen als de ouders worden geholpen. Als je als burger zelf wilt helpen kan dat op verschillende manieren. Je kan ook dichterbij huis kijken, naar je gezin, familie of buren om hen te helpen. Of door organisaties te financiëren. Doe wat persoonlijk goed voor jou voelt en ga vooral de politiek in als je goede ideeën hebt en invloed wilt hebben op de besluiten die genomen worden.

Hoe zie je de toekomst van het Kinderrechtencollectief voor je?

We hebben als collectief veel samenwerkingspartners, zoals de 6 kernleden Unicef, Save the Children, Defence for the Children, Nationale Jeugdraad, Terre des Hommes en Stichting Kinderpostzegels. Ook zijn er andere samenwerkingspartners met veel deskundigheid op allerlei gebieden. Deze samenwerking maakt ons krachtig in onze aanbevelingen naar de overheid toe. We kunnen het proces na de aanbevelingen monitoren en daar in actief lobby’en. Verder komt er nog een ‘General Comment’ van de VN over klimaat en kinderrechten. Ik vind het belangrijk dat dit hoger op de agenda komt en dat er meer vanuit een mensenrechtenperspectief op gekeken wordt. We hebben geen tijd meer te verliezen.

     “Want met een voetbalschoen alleen kan een kind niet voetballen, je hebt ook één van de ouders nodig die het kind naar het voetballen kan brengen. Het kind wordt pas echt geholpen als de ouders worden geholpen.

     Huri Sahin

     Voorzitter van het Kinderrechtencollectief

     Volg Stichting 2030 op social media voor meer verhalen: