Merlijn Twaalfhoven

Merlijn Twaalfhoven is musicus, componist, ondernemer en ontwerper van muzikale projecten.

Als oprichter van de Turn Club wil hij met deze projecten een positieve verandering in de wereld versnellen. Ook schreef hij in het NRC over zijn perspectief op de windmolen discussie en maakte hij een Tegentijdse Wind. Merlijn deelt hier zijn drijfveren en inspiraties achter zijn muzikale projecten.

Ik ben opgegroeid in een muzikale omgeving door ouders die ook veel muziek maakten. Al snel vond ik muziek een hele belangrijke taal en wilde ik deze taal leren beheersen. Ik ging naar het conservatorium en wilde echt gaan componeren, dus zelf dingen ontwikkelen. Later wilde ik met dat ‘maakvermogen’ vooral allerlei verbindingen leggen. Verbindingen maken in de samenleving, tussen bevolkingsgroepen die elkaar niet kennen, langs elkaar heen leven, bang zijn voor elkaar of elkaar haten. Ik heb mijn muziek op heel veel plekken en situaties gebracht waar het een verbindende rol kon spelen. Ik wil de kunstenaars mindset; ‘het vermogen om met verbeeldingskracht, schoonheid en spel andere vragen te stellen en belangrijke vraagstukken van deze tijd aan te pakken’, stimuleren in de samenleving. Daarvoor heb ik de beweging, The Turn Club, opgestart. 

Ik heb de Turn Club opgestart om dus allemaal mensen te verbinden die ook de kunstkracht willen versterken bij een wereld die in verandering is. Met The Turn Club ontwikkelen we allerlei vormen waarin mensen elkaar ontmoeten en hun uitdagingen delen met elkaar. Dit terwijl ze wel eigenzinnig te werk kunnen gaan. De kracht van een kunstenaar is namelijk dat hij/zij eigen ideeën heeft, andere ideeën dan anders. Dit zorgt ervoor dat de gangbare ideeën worden doorbroken, waardoor nieuwe paden bewandeld kunnen worden. Wanneer je dat in je eentje doet, dan blijft het toch vaak heel geïsoleerd en eenmalig. Met The Turn Club hopen we die eigenzinnigheid te verspreiden in de wereld. Dit doen wij door vormen van samenwerking te ontwikkelen. Kort gezegd wil de Turnclub eigenlijk al die eigenzinnige stemmen versterken, toegang geven en verbinden met belangrijke vraagstukken, zoals bijvoorbeeld de Sustainable Development Goals. 

Ik probeer de kunstenaars en creatieven die zich inzetten voor een betere wereld zichtbaar te maken. Daar probeer ik woorden en beelden aan te geven, om aan de buitenwereld duidelijk te maken dat het geen incidenten zijn, maar een beweging is. Ik wil hetgeen dat er al is versterken, zichtbaar maken en verbinden. Ik geloof dat daar die impact te vinden is. Er is namelijk al heel veel, maar veel daarvan is nog niet zichtbaar genoeg. Door te verbinden kunnen we elkaar versterken. 

Een protret van Merlijn. Hij kijkt weg van de camera naar links en zijn profiel is zichtbaar. Hij draagt een blauwe blouse.

Ik wil hetgeen dat er al is versterken, zichtbaar maken en verbinden. Ik geloof dat daar die impact te vinden is. Er is namelijk al heel veel, maar veel daarvan is nog niet zichtbaar genoeg. Door te verbinden kunnen we elkaar versterken.”

Merlijn Twaalfhoven

Muscicus, componist en ondernemer

Wie inspireert jou, en waarom?

Ik laat mij inspireren door verschillende mensen. Ik word geïnspireerd door schrijvers, denkers, maar ook kunstenaars die het grote verhaal weten te vertellen. Die de grote problemen die er nu zijn in verband brengen met structuren die gaan over de oorzaken van de crisis waarin we nu leven. Deze oorzaken liggen soms als eeuwen ver weg, in een bepaalde mentaliteit van de mens of in een bepaalde manier van hoe wij, als mens, zijn geworden. Een naam die nu in mij opkomt is Charles Eisenstein, een denker, schrijver en spreker. Wat ik mooi vind aan zijn manier van werken, is dat hij op een hele rustige en aandachtige manier allerlei verhalen verbindt. Door zijn boeken te lezen of naar hem te luisteren zie je het verband, het grotere verband. Hij spreekt ook vaak over vormen van heelheid versus afgescheidenheid. Dat zie ik ook heel sterk in deze wereld, dat we veel verbindingen verbroken hebben en veel afscheiding hebben gecreëerd. Er is veel nodig om dat weer te herstellen, dingen weer te verbinden en weer meer heel te maken. 

Verhalen van George Monbiot, de ecoloog, vind ik erg inspirerend om te lezen. Hij beschrijft de mooie details van het leven, maar kan ook heel goed uit uitzoomen naar de grotere dingen die spelen. Daarnaast haal ik veel inspiratie uit de verhalen van Yuval Noah Harari, die op een hele mooie manier de verhalen van de mensheid en de wereld weet te vertellen. Maar ook Polly Higgins die de vraag stelt waarom de aarde eigenlijk geen grondrechten heeft, en die het begrip ecocide aan de orde stelt, is een grote inspiratie voor mij. En natuurlijk Naomi Klein die gewoon heel scherp en helder laat zien wat er aan de hand is. Zoals ik al vertelde; ik laat mij inspireren door veel verschillende mensen, maar deze personen zijn voor mij grote inspiratiebronnen. Ik denk namelijk dat het belangrijk is dat we juist die grote verhalen moeten gaan zien, dat we die centraal moeten zetten. Die grote verhalen moeten een contrast maken met alle incidenten, de paniek en de drukke dingen die er in het dagelijkse nieuws zijn. Ik zie die dagelijkse opwinding eigenlijk als een soort vergif. Daarom geloof ik erin dat het heel belangrijk is dat we juist die grote verhalen gaan zien. 

Aan wie zou jij nog graag een vraag willen stellen en welke vraag zou dit dan zijn?

Ik zou graag een vraag willen stellen aan Elon Musk. Ik zou hem willen vragen waarom hij  zo’n haast heeft om naar mars te willen vliegen, terwijl er zo’n immense opdracht ligt om de aarde leefbaar te houden. Zit er bij hem misschien een reden achter waardoor hij niet eerst de aarde echt gezond en leefbaar wil houden? Wanneer de aarde gezond is heeft de mens namelijk een enorm perspectief op de toekomst en dan is het perfect om in een later stadium naar mars te vliegen. Maar op dit moment vind ik het zo’n maffe timing. Waarom die haast? Waarom nu? 

Merlijn staat op een podium te dirigeren. Hij wijst weg van het orkest, dat zittend naar hem kijkt. Op de voorgrond is het publiek zichtbaar

Ik denk namelijk dat het belangrijk is dat we juist die grote verhalen moeten gaan zien, dat we die centraal moeten zetten. Die grote verhalen moeten een contrast maken met alle incidenten, de paniek en de drukke dingen die er in het dagelijks nieuws zijn.”

Merlijn Twaalfhoven

Muscicus, componist en ondernemer

Wat wil je de mensen vandaag de dag meegeven, welk advies zou je hen willen geven?

Ik zou de mensen graag de volgende vraag willen stellen: “Zou jij een band kunnen opbouwen met een achterkleinkind of iemand van een volgende generatie die er nu nog niet is?”. Daarna zou ik hen graag deze vraag willen stellen: “Mag hij/zij een rol gaan spelen in jouw leven?”. 

Het is makkelijk om een band te voelen met de mensen om je heen die al geboren zijn, je eigen kind, achterkleinkind, zusje of broertje bijvoorbeeld. Het is moeilijker om deze band te voelen met een generatie die nog niet geboren is. Het is wel belangrijk dat we dit proberen te doen. Mijn advies zou dan ook zijn; probeer ergens in je leven een moment/plek in te richten waarop je denkt en handelt uit een soort zorg voor een kind die leeft in het jaar 2121, voor de toekomstige generatie. 

Mijn droom is toch een zekere genezing van het beeld dat we allemaal in een soort competitie voor schaarste zitten. Mijn droom is dat we ervaren en zien dat de wereld een overvloed heeft. Klinkt misschien raar omdat wij natuurlijk veel meer bronnen van de wereld verbruiken dan er zijn. We gebruiken veel meer dan mogelijk is, juist omdat we geloven in een vorm van schaarste: “We hebben te weinig!”, “We moeten meer geld verdienen, meer schoenen kopen, meer carrière maken!”. Het hele idee dat er niet genoeg zou zijn is een waanzinnig misverstand, echt een mindfuck die plaatsvindt. Mijn droom is dat we genezen van deze manier van denken en inzien dat er meer dan genoeg is, zelfs een overvloed. 

Hoe zie jij de toekomst?

Ik geloof dat er steeds meer mensen die stap gaan maken naar het besef dat er echt een hele mooie wereld mogelijk is. Niet alleen duurzaamheid, maar ook bloeizaamheid. Een duurzame wereld betekent namelijk niet dat je af moet zien van allerlei luxe, nee het is een andere luxe. Dit is misschien niet zo welvarend en luxe als dat we nu hebben. We zullen echt een paar stappen terug moeten doen, maar er zijn wel andere waarde die daarbij juist worden versterkt. 

Dus ik zie een toekomst waarin steeds meer mensen ontdekken waar die eerder genoemde overvloed in zit. Een toekomst waarin de mens ontdekt wat de waarde is van zorgen voor elkaar en aandacht hebben voor mooie dingen. Een toekomst waarin de mens ontdekt wat de waarde is van zelf dingen maken, bouwen, repareren en verzorgen. Waardoor we uiteindelijk minder hoeven te consumeren en minder hoeven weg te gooien. Ik zie een toekomst waarin die waardes belangrijker worden. Ik durf niet te zeggen of het echt een revolutie wordt, dat het echt genoeg is. Er zijn nog heel veel mensen die echt in die schaarste mindset zitten. Veel systemen zijn om deze schaarste mindset heen georganiseerd, dat maakt het een enorme uitdaging. Ooit gaat het denk ik sowieso gebeuren. Of het dan gaat via vreselijke noodsituaties over tientallen jaren, of dat we het al op een vroeg stadium weten om te buigen, dat weet ik niet, maar vroeg of laat denk ik dat we die balans zullen vinden; een samenleving vinden waarin we echt een stap maken als mensheid. 

Wie zou jij nog graag in het zonnetje willen zetten?

Ik zou graag Anabella Meijer in het zonnetje willen zetten. Zij brengt met Youtopia lab de dromen van heel veel mensen in kaart, en schept zo een blik op een goede wereld die daarmee een stap dichterbij komt. 

Het is makkelijk om een band te voelen met de mensen om je heen die al geboren zijn (…) Het is moeilijker om deze band te voelen met een generatie die nog niet geboren is. Het is wel belangrijk dat we dit proberen te doen. Mijn advies zou dan ook zijn; probeer ergens in je leven een moment/plek in te richten waarop je denkt en handelt uit een soort zorg voor een kind die leeft in het jaar 2121, voor de toekomstige generatie.”

Merlijn Twaalfhoven

Muscicus, componist en ondernemer

Volg Stichting 2030 op social media voor meer verhalen: