Rayan biedt juridische hulp aan vluchtelingen en migranten

Rayan houdt een kaart omhoog met daarop de naam van het Leids Steunloket Migranten

Rayan zorgt ervoor dat iedereen toegang heeft tot juridische hulp. Hij combineert zijn kennis over het Arabische en Nederlandse rechtssysteem om mensen te helpen die verder op weinig plekken terecht kunnen. Met meer dan 100 vrijwilligers werkt Rayan aan een modern sociaal contract.

“Mijn naam is Rayan Younis. In mijn geboorteland Syrië heb ik rechten gestudeerd en ben ik werkzaam geweest als advocaat. Jaren geleden ben ik naar Nederland gekomen. Ik ben geen nieuwkomer of oudkomer of vluchteling of migrant of allochtoon. Ik ben gewoon een Leidenaar. Een geïntegreerde Nederlander en opgenomen in de Nederlandse samenleving. Mijn woonplaats Leiden is net zo belangrijk als mijn geboortestad Aleppo.”

“Ik ben jurist en projectleider bij de Stichting Leids Steunloket Migranten (LSM). In januari 2020 is deze stichting opgericht, met als doel om migranten in de Leidse regio op een professionelere manier te ondersteunen. We zien onszelf als onderdeel van een wereldwijde beweging om gezonde, autonome en lokale gemeenschappen op te bouwen, waar vreedzaam dialoog en wederzijds respect de norm zijn tussen de mensen, ongeacht afkomst, ras, kleur of religie.”

“Met mijn kennis van de Arabische taal en cultuur, mijn kennis over het Nederlandse en Arabische rechtssysteem en mijn jarenlange opgedane ervaring, wil ik mij graag inzetten voor vluchtelingen en migranten in Leiden en omstreken. Ik werk aan wederzijds begrip en respect zodat we samen de mogelijkheden kunnen creëren voor het bouwen van een ‘modern sociaal contract’ om te komen tot een menswaardige, rechtvaardige, duurzame structuur voor onze toekomstige samenleving.”

“Ik geloof diep in een modern perspectief op een multiculturele samenleving, waarbij er een interactief proces moet zijn tussen de verschillende culturen en mensen.”

Ontdek meer over het werk van Rayan via www.leidssteunloket.nl of bekijk zijn bijdrage aan de Talkshow Duurzame Ontwikkeling:

Rayan zit aan de telefoon achter zijn laptop
Rayan zit achter een bureau met daarop een laptop en koekjes
Rayan staat geleund tegen een deurpost in een hal
Rayan in gesprek
Rayan biedt koekjes aan in zijn kantoor

Blijf op de hoogte

Meer verhalen over de kracht van onderop

Download de kracht van onderop

Download de kracht van onderop

Sinds januari 2020 brengt Stichting 2030 in Leiden een beweging op gang rondom de duurzame ontwikkelingsdoelen (sdg’s) van de Verenigde Naties. De nadruk ligt hierin op de bijdrage die mensen uit zichzelf leveren: van onderop. In september 2021 liet deze beweging voor...

Met haar eigen levenservaring en opleiding helpt Rachel anderen

Met haar eigen levenservaring en opleiding helpt Rachel anderen

Rachel weet als geen ander hoe het is om als ‘nieuweling’ in een onbekend land te komen. Ze werkt als vrijwilliger bij het Leids Steunloket Migranten. Binnen deze organisatie zet zij zich samen met andere vrijwilligers in voor een modern perspectief op de multiculturele samenleving. Door haar eigen verhaal en kennis te delen hoopt zij anderen te helpen die verder op weinig plekken terecht kunnen.