Twee derde van de Leidenaren zet zich in voor een betere toekomst

Vier jongens met afvalprikkers lopen over de Lammermarkt

Sinds januari 2020 werkt Stichting 2030 in Leiden aan het opbouwen van een beweging van onderop voor de duurzame ontwikkelingsdoelen (sdg’s) van de Verenigde Naties. Leiden is een ideale stad voor zo’n beweging. De stad is goed georganiseerd, ondernemend en complex genoeg om echte uitdagingen te hebben. Tegelijk kun je op de fiets makkelijk van de ene naar de andere kant. De stad is overzichtelijk en toegankelijk. Het is dan ook niet verrassend dat er in de stad honderden, zo niet duizenden initiatieven zijn van gewone mensen die bijdragen aan een betere wereld.

Leiden is met bijna 125.000 inwoners de 22e stad van Nederland, ongeveer zo groot als Leeuwarden en Maastricht. We wilden graag weten hoeveel van die mensen al iets doen voor de stad, hun buren, straat of gemeenschap. Samen met het LeidenPanel, een digitaal burgerpanel van de stad, deden we daarom een klein onderzoek.

Wat blijkt: Leiden is een stad van doeners, mensen die de handen uit de mouwen durven steken voor hun stad. Twee op de drie Leidenaren (66%) draagt in eigen omgeving bij aan een van de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen. Ze leven energiebewust of hebben zonnepanelen op hun dak, laten de auto staan en gebruiken het openbaar vervoer of de fiets, scheiden afval of kopen producten met zo min mogelijk plastic, eten minder vlees of kopen tweedehands spullen.

Vertaald naar de uitdagingen waar we voor staan, zetten Leidenaren zich op eigen initiatief in voor thema’s als biodiversiteit, leefbaarheid, afval en circulariteit en het verminderen van ongelijkheid.

Er zijn ook zorgen. Grote thema’s als het klimaat, de economie en de toenemende ongelijkheid spelen in Leiden net zo goed als elders. Leidenaren zien daarin afwisselend een rol voor de overheid en voor zichzelf weggelegd. Mensen willen graag extra aandacht voor goed onderwijs, betaalbare energie en goede gezondheid en welzijn.

Er wordt natuurlijk wel vaker onderzoek gedaan naar duurzaamheidsthema’s. Een recente monitor vond dat twee derde van de Nederlanders de urgentie voelt om het eigen gedrag te veranderen om duurzamer te leven. Tegelijk weten we ook dat de stap van urgentie voelen naar actie ondernemen niet altijd makkelijk te nemen is. De uitkomsten in Leiden zijn dus een positieve aanmoediging om behalve naar houding ook naar het gedrag van mensen te kijken. 

Is Leiden dan uniek? Als het gaat om draagvlak voor en activiteiten rondom de sdg’s denken wij van niet. We zijn actief in een landelijk netwerk van gemeenten die ook van onderop proberen om mensen in beweging te krijgen en herkennen daar dezelfde patronen. Onze ervaring in organisaties, bedrijven en andere netwerken is ook vergelijkbaar. Soms twijfelen mensen aan de wetenschap achter bijvoorbeeld klimaatverandering, maar als het gaat om een gezonde, veilige leefomgeving, komt iedereen graag in beweging. Ga je daarover het gesprek aan, dan zal je vinden dat overal mensen zitten die een bijdrage leveren en willen leveren aan verduurzaming.

Blijf op de hoogte

Meer verhalen over de kracht van onderop

Download de kracht van onderop

Download de kracht van onderop

Sinds januari 2020 brengt Stichting 2030 in Leiden een beweging op gang rondom de duurzame ontwikkelingsdoelen (sdg’s) van de Verenigde Naties. De nadruk ligt hierin op de bijdrage die mensen uit zichzelf leveren: van onderop. In september 2021 liet deze beweging voor...

Met haar eigen levenservaring en opleiding helpt Rachel anderen

Met haar eigen levenservaring en opleiding helpt Rachel anderen

Rachel weet als geen ander hoe het is om als ‘nieuweling’ in een onbekend land te komen. Ze werkt als vrijwilliger bij het Leids Steunloket Migranten. Binnen deze organisatie zet zij zich samen met andere vrijwilligers in voor een modern perspectief op de multiculturele samenleving. Door haar eigen verhaal en kennis te delen hoopt zij anderen te helpen die verder op weinig plekken terecht kunnen.