Veertien dingen die je kunt doen om van onderop een beweging te bouwen

Een groep mensen loopt door een groene omgeving

Josta Hofer, producent en community builder voor Festival 2030, deelt de veertien dingen die zij en haar collega’s gedaan hebben om een community op te bouwen rond de duurzame ontwikkelingsdoelen.

 1. Ga op bezoek. Na een eerste kennismaking, online of in de sportschool, gaan we altijd op bezoek bij onze partners.
 2. Neem de tijd. We nemen de tijd om te luisteren naar de verhalen van de mensen bij wie we op bezoek gaan en de mensen die we tegenkomen.
 3. Vertel een verhaal. Als we zelf praten, vertellen we een verhaal over waar we in geloven en dat over onszelf gaat. Natuurlijk sluit dit aan bij onze ambitie, de duurzame ontwikkelingsdoelen en de toekomst van de stad. Het is ook een persoonlijk verhaal dat aansluit bij het verhaal van onze gesprekspartner.
 4. Geen kommer en kwel. Ons onderwerp is serieus; zelf zijn we vriendelijk, optimistisch en positief zonder naïef te zijn. Dit geeft vertrouwen.
 5. Zeg ja. “Wil je mijn projectplan doorlezen?” “Kun je me in contact brengen met die en die?” “Mogen we je camera lenen?” Ja.
 6. Doe mee met de ander. Misschien wel het belangrijkste is “ja” zeggen tegen uitnodigingen voor activiteiten.
 7. Wees behulpzaam. Iedereen die de wereld beter probeert te maken kan hulp gebruiken. We vragen mensen waar ze tegenaan lopen en waar we hen bij kunnen helpen. Zo weten we ook hoe we voor hen van waarde kunnen zijn.
 1. Onthoud alles. We onthouden zo goed mogelijk de vragen en behoeftes van mensen (dat kan met simpele technologie) en komen erop terug als dat relevant is.
 2. Ga nog een keer op bezoek. Inmiddels heb je genoeg om verder over te praten. Dus proberen we altijd vaker langs te komen.
 3. Bedank. We bedanken mensen altijd voor hun moeite en tijd.
 4. Wees duidelijk. We communiceren helder en duidelijk over wat we vinden, de verwachtingen en wat we willen realiseren.
 5. Versterk netwerken. Koppel mensen aan elkaar. We werken immers samen aan hetzelfde doel. Hoe meer we de relaties tussen mensen kunnen versterken, hoe makkelijker het wordt om dat doel te bereiken.
 6. Vier successen. We zetten als het kan mensen in het zonnetje, online, tijdens activiteiten of persoonlijk.
 7. Geef cadeautjes. Attenties, aandacht of complimenten.
Vier jongeren krijgen afvalprikkers aangereikt voor een grote gele bus
Een jongetje kiest een kaart in het klimaatspel
Een deelnemer houdt haar veiligbordje omhoog tijdens een veiling

Wil je meer weten over onze methode? Lees dan meer over onze hoe we de kracht van onderop inzetten of download de evaluatie en vooruitblik van Festival 2030.

Blijf op de hoogte

Meer verhalen over de kracht van onderop

In het plantenasiel geeft Elena planten een nieuwe kans

In het plantenasiel geeft Elena planten een nieuwe kans

Elena geeft planten een tweede leven, samen met andere vrijwilligers bij het plantenasiel. Vanuit een gedeelde liefde voor planten, een duurzame filosofie en oprechte interesse in anderen verbindt Elena verschillende mensen met elkaar.

Anna maakt als verbinder de stad gastvrijer voor iedereen

Anna maakt als verbinder de stad gastvrijer voor iedereen

Anna zet haar kwaliteit als verbinder in om mensen bij elkaar te brengen. Door betrokken te zijn in haar eigen omgeving draagt zij bij aan een betere wereld. Ze gelooft erin dat iedereen iets kan bijdragen aan een een mooiere wereld. Ze zorgt ervoor dat ze haar vrije tijd betekenisvol invult door vrijwilligerswerk te doen.