De aanpak

Je bedrijf moet verduurzamen, maar hoe krijg je jouw mensen mee in de transitie?

Je gemeente heeft ambitieuze doelen gesteld, maar welke rol kunnen inwoners daarin spelen?

Je organisatie moet vernieuwen, maar waar zitten de goede ideeën en bewezen oplossingen?

Een deelnemer houdt haar veiligbordje omhoog tijdens een veiling

Slimme cocreatie- en participatieprocessen voor een betere toekomst

Stichting 2030 bracht steden, organisaties en netwerken in beweging voor een betere toekomst. Wij geloven dat de talenten en energie van mensen – in al hun diversiteit – een grote kans bieden voor het vormgeven van onze gezamenlijke toekomst. Met slimme participatie- en cocreatieprocessen gaven we invulling aan die kans.

We hebben een eigen aanpak die we toepassen in alle typen organisaties, groot en klein, formeel en informeel, publiek en privaat. Onze aanpak is gestoeld op jarenlange ervaring en internationaal bewezen modellen. Onze expertise ligt in duurzame ontwikkeling en innovatie. Binnen deze onderwerpen geven we processen vorm met dertig of dertigduizend deelnemers.

We werken vanuit de kennis, creativiteit en kunde van onderop aan concrete doelen. Zo ontstaan plannen met draagvlak en haal je het beste uit de organisatie. Niet onbelangrijk: Mensen vinden meedoen vaak nog leuk ook.

We delen onze aanpak graag, zodat ook jij hiermee aan de slag kunt.

De aanpak

Onze aanpak bestaat uit een diverse verzameling methoden en technieken gericht op het oplossen van vraagstukken door de complexiteit ervan te omarmen. De methoden en technieken zijn participatief, gericht op concrete uitkomsten en gedragsverandering en gaan uit van de kwaliteiten en het talent die overal voorhanden zijn.

Ieder vraagstuk en iedere organisatie verdient een eigen proces. Het maakt nogal verschil of je met 300 mensen een duurzaamheidsstrategie schrijft of met 3.000 netwerkleden een toekomstvisie tot leven brengt. Wat al onze processen gemeen hebben, is dat ze een aantal fases doorlopen:

  1. We nodigen een zo groot mogelijke, liefst representatieve groep mensen uit om hun kennis, creativiteit en kunde rond een onderwerp te delen en in kaart te brengen.
  2. Samen zoeken we alle mogelijk antwoorden op belangrijke deelvragen en voorbeelden van de toekomst. Dit doen we in grote participatieve sessies.
  3. Samen brengen we hier prioriteiten in aan. Zo komen we tot wat gedeeld is, zonder de diversiteit aan ervaringen van alle deelnemers uit het oog te verliezen. Stap twee en drie doen we soms tegelijk in boeiende, meerdaagse bijeenkomsten.
  4. De uitkomsten brengen we in de praktijk, samen. Dit betekent dat we maken, experimenteren, schetsen, ontwerpen, bouwen en zo weer nieuwe vragen ontdekken.

Deelnemers aan het festival zijn met elkaar in gesprek op de Lammermarkt
Deelnemers praten met elkaar op een boot

Wij geloven dat de talenten en energie van mensen – in al hun diversiteit – een grote kans bieden voor het vormgeven van onze gezamenlijke toekomst.

Stichting 2030 draagt het stokje over aan Leiden2022

Stichting 2030 draagt het stokje over aan Leiden2022

De Stichting 2030 brengt vanaf 1 juni haar nalatenschap onder bij het wetenschapsjaar Leiden2022. Stichting 2030 bracht Leiden in beweging voor een betere toekomst. Samen met vele tientallen partners organiseerden ze activiteiten, versterkten we netwerken en brachten...

Lees meer
Download de kracht van onderop

Download de kracht van onderop

Sinds januari 2020 brengt Stichting 2030 in Leiden een beweging op gang rondom de duurzame ontwikkelingsdoelen (sdg’s) van de Verenigde Naties. De nadruk ligt hierin op de bijdrage die mensen uit zichzelf leveren: van onderop. In september 2021 liet deze beweging voor...

Lees meer
Een groep deelnemers zit om een tafel in een volle ruimte met mensen die met elkaar aan het werk zijn
Een groep mensen kijkt naar een flipover en is hierover in gesprek

De achtergrond

Onze aanpak vindt z’n oorsprong in methoden als de 21st Century Town Hall Meeting, ontwikkeld begin deze eeuw door America Speaks. In een digitaal ondersteund proces werken mensen samen aan concrete oplossingen voor grote uitdagingen. In korte tijd worden de ideeën van alle deelnemers vertaald in breed gedragen adviezen.

Wij hebben deze methode vertaald naar een vorm die past bij gedistribueerde netwerken en verrijkt met methoden en technieken uit de creatieve industrie. Het resultaat is een aanpak die uitkomsten en draagvlak combineert. Technologische innovaties maken het proces heel toegankelijk — ook voor online deelname — en stellen ons in staat grote hoeveelheden uitkomsten te verwerken.

De initiatiefnemers hebben zo onder andere met 32.000 en daarna nog eens 9.000 mensen uit 195 landen een toekomststrategie voor bibliotheken vormgegeven. Ook werkten we met tienduizenden mensen in Leiden aan nieuwe vormen van organiseren voor een groene, eerlijke en meer duurzame stad. Ook deden we vele processen met enkele tientallen of honderden deelnemers, zowel in de publieke als private sector.

Foto’s van het IFLA Global Vision proces (credits: IFLA, beschikbaar onder een Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0) licentie).

 

Stichting 2030 brengt steden, organisaties en netwerken in beweging voor een betere toekomst. Onze processen betrekken dertig tot dertigduizend mensen.