Stichting 2030 organiseert een publiekscampagne, een innovatieprogramma en een meerdaags festival

Workshop Lammermarkt 2019

Festival 2030

Festival 2030 is een jaarlijks cultureel-maatschappelijk festival dat mensen enthousiasmeert voor en betrekt bij de beweging om de sdg’s te bereiken. De eerste editie van het festival vindt plaats in september 2021 in Leiden.

Het kantoor van The Field op de Duurzaamste Kilometer

Innovatieprogramma

Het innovatieprogramma brengt mensen, kennis en innovaties bij elkaar om rondom specifieke sdg-gerelateerde thema’s zoals armoede, onderwijs en biodiversiteit tot resultaten te komen die ertoe doen.

Leerlingen van de JES WeekendKlas

Publiekscampagne

Een aansprekende publiekscampagne vergroot het bewustzijn van mensen met betrekking tot de doelstelling van de sdg’s en zet ze aan tot actie. We brengen goede initiatieven en inspirerende doeners onder de aandacht. Volg ons ook op social media.

Het Toekomstprofiel

Het toekomstprofiel helpt je een richting te kiezen in een tijd van grote veranderingen en de mensen te vinden met wie je samen op kunt trekken. Deze methode is ontwikkeld op basis van onze survey naar de toekomst van Nederland in het najaar van 2020.

Innovatieprogramma
Publiekscampagne
Festival 2030