Stichting 2030 organiseert een publiekscampagne, een innovatieprogramma en een meerdaags festival

Innovatieprogramma

Het innovatieprogramma brengt mensen, kennis en innovaties bij elkaar om rondom specifieke sdg-gerelateerde thema’s zoals armoede, onderwijs en biodiversiteit tot resultaten te komen die ertoe doen.

Publiekscampagne

Een aansprekende publiekscampagne vergroot het bewustzijn van mensen met betrekking tot de doelstelling van de sdg’s en zet ze aan tot actie.

Festival 2030

Festival 2030 is een jaarlijks cultureel-maatschappelijk festival dat mensen enthousiasmeert voor en betrekt bij de beweging om de sdg’s te bereiken. De eerste editie van het festival vindt plaats in september 2021 in Leiden.

Innovatieprogramma
Publiekscampagne
Festival 2030

We versterken en versnellen bestaande activiteiten

Deze kaart toont sdg-initiatieven, oplossingen en uitdagingen. Deze kaart is altijd in ontwikkeling. Ontbreekt jouw initiatief? Neem dan contact op met jasper@stichting2030.nl

We helpen mensen hun rol en bijdrage voor de toekomst te ontdekken

Het toekomstprofiel helpt je een richting te kiezen in een tijd van grote veranderingen en de mensen te vinden met wie je samen op kunt trekken.

Workshop Lammermarkt 2019