Stichting 2030 brengt mensen, organisaties en netwerken in beweging om de wereld groener, eerlijker en meer duurzaam te maken.

Dit doen we met verschillende activiteiten.

Het kantoor van The Field op de Duurzaamste Kilometer

Innovatieprogramma

In het innovatieprogramma werken we met een partner en een brede alliantie aan oplossingsrichtingen voor een specifieke sdg-uitdaging. Het innovatieprogramma brengt mensen, kennis en innovaties bij elkaar om tot resultaten te komen die ertoe doen.

Deelnemers aan het festival zijn met elkaar in gesprek op de Lammermarkt

Festival 2030

Festival 2030 is een jaarlijks cultureel-maatschappelijk festival dat mensen enthousiasmeert voor en betrekt bij de beweging om de sdg’s te bereiken. De eerste editie van het festival vond plaats in september 2021 in Leiden. Meer dan 200 organisaties en netwerken leverden een bijdrage aan het festival. Samen organiseerden we bijna 500 nieuwe en bestaande activiteiten.

Leerlingen van de JES WeekendKlas

Publiekscampagne

Een aansprekende publiekscampagne vergroot het bewustzijn van mensen met betrekking tot de doelstelling van de sdg’s en zet ze aan tot actie. We brengen goede initiatieven en inspirerende doeners onder de aandacht. Volg ons ook op social media.

Het Toekomstprofiel

Het toekomstprofiel helpt je een richting te kiezen in een tijd van grote veranderingen en de mensen te vinden met wie je samen op kunt trekken. Deze methode is ontwikkeld op basis van onze survey naar de toekomst van Nederland in het najaar van 2020.

Innovatieprogramma
Publiekscampagne
Festival 2030