Over ons

Wij geloven dat iedereen met zijn talent, energie en ideeën een waardevolle bijdrage kan leveren aan de toekomst. Dit hebben we laten zien.

Een deel van het team van Stichting 2030 bij de festivalfiets

Stichting 2030

Van 2020 tot 2022 bracht Stichting 2030 mensen, organisaties en netwerken in beweging om de duurzame ontwikkelingsdoelen te behalen. We werkten vanuit Leiden, dat met een universiteit, hogeschool, mbo’s, dertien musea, talloze maatschappelijke organisaties, succesvolle ondernemers en een actief gemeentebestuur beschikt over de kennis, creativiteit en middelen om de sdg’s handen en voeten te geven. 

De activiteiten van Stichting 2030 zijn vanaf 2022 ondergebracht bij de New European Bauhaus programmering van Leiden2022. Daar krijgt de beweging voor een betere toekomst voor iedereen een vervolg op een internationaal podium.

Stichting 2030

Wat zijn de Sustainable Development Goals?

De Sustainable Development Goals zijn een agenda voor het jaar 2030. Ze zijn onder te verdelen in doelen voor mensen – het terugdringen van honger en ongelijkheid, onderwijs voor iedereen, schoon drinkwater en sanitair, doelen voor de industrie – vernieuwing, fatsoenlijke banen, energie, doelen met betrekking tot de aarde – klimaatactie, slimme stedenbouw en doelen voor betere en effectievere samenwerking – verantwoorde handel en technologische ontwikkeling. De sdg’s zijn een regeerakkoord voor de wereld, een strategisch plan voor ondernemers, een missiestatement voor ngo’s en een checklist voor iedere particulier die bij wil dragen aan een betere toekomst.

Stichting 2030

Organisatie

Stichting 2030 is niet meer actief. Lees hier onze jaarverslagen.

Voor de New European Bauhaus programmering van Leiden2022, waar de activiteiten van Stichting 2030 onderdak hebben gevonden, kun je contact opnemen met Roosmarijn van de Velde.

SDG Vlaggendag 2019