Over ons

Wij geloven dat iedereen met zijn talent, energie en ideeën een waardevolle bijdrage kan leveren aan de toekomst. Dit maken we mogelijk.

Een deel van het team van Stichting 2030 bij de festivalfiets

Stichting 2030

Stichting 2030 is opgericht om Nederland in beweging te krijgen om de duurzame ontwikkelingsdoelen te behalen. We werken vanuit Leiden, dat met een universiteit, hogeschool, mbo’s, dertien musea, talloze maatschappelijke organisaties, succesvolle ondernemers en een actief gemeentebestuur beschikt over de kennis, creativiteit en middelen om de sdg’s handen en voeten te geven. Voorwaarde is dat de juiste mensen en organisaties elkaar weten te vinden en, belangrijker, in actie komen. Met elkaar. Voor elkaar.

Daarom initieert Stichting 2030 een landelijke beweging rondom de sdg’s. We brengen mensen en organisaties niet alleen bij elkaar, maar versterken en versnellen ook hun acties en blijven op zoek naar partners en participanten. Zo dragen we bij aan een eerlijkere, groenere en duurzamere wereld en vergroten het vermogen van Nederland om duurzame oplossingen te vinden voor al die complexe uitdagingen.

Stichting 2030

Wat zijn de Sustainable Development Goals?

De Sustainable Development Goals zijn een agenda voor het jaar 2030. Ze zijn onder te verdelen in doelen voor mensen – het terugdringen van honger en ongelijkheid, onderwijs voor iedereen, schoon drinkwater en sanitair, doelen voor de industrie – vernieuwing, fatsoenlijke banen, energie, doelen met betrekking tot de aarde – klimaatactie, slimme stedenbouw en doelen voor betere en effectievere samenwerking – verantwoorde handel en technologische ontwikkeling. De sdg’s zijn een regeerakkoord voor de wereld, een strategisch plan voor ondernemers, een missiestatement voor ngo’s en een checklist voor iedere particulier die bij wil dragen aan een betere toekomst.

Onze ambities

Stichting 2030 brengt een nationale beweging op gang rondom de sdg’s. Enerzijds maken we deze bekend bij een groot publiek, anderzijds zetten we mensen aan tot acties om de doelstellingen te behalen.

We hebben twee ambities: (1) een eerlijkere, groenere en duurzamere wereld en (2) het vergroten van het vermogen van Nederland om duurzame oplossingen te vinden voor complexe problemen.

We werken volgens de waarden van de Verenigde Naties: wederzijds vertrouwen en gedeelde verantwoordelijkheid; crossculturele samenwerking en inclusiviteit; creativiteit, wijsheid, moed en openheid.

Onze visie

We geloven dat in een land als Nederland op iedere vraag een antwoord te vinden is als de juiste mensen en organisaties bij elkaar komen. Van stadhuis tot start-up en van buurthuis tot boardroom, overal wordt gewerkt aan oplossingen. Dappere ondernemers, slimme studenten, actieve ouderen, energieke werknemers en werkgevers … samen ontwikkelen we nieuwe ideeën, geven bewezen oplossingen vrij baan, versterken en versnellen dat wat succesvol is en helpen mensen in alle openheid te leren van elkaar.

Stichting 2030

Samenwerking en partners

Stichting 2030 is een initiatief van VISSCH+STAM en Museum De Lakenhal. We worden ondersteund door de gemeente Leiden en werken nauw samen met UN Live, het Museum voor de Verenigde Naties. UN Live heeft als doel om zo veel mogelijk mensen te betrekken bij het werk en de waarden van de Verenigde Naties. Het museum heeft de steun van António Guterres, secretaris-generaal van de VN, en Ban Ki-moon, voormalig secretaris-generaal van de VN. Uiteraard maken we gebruik van het netwerk en de ervaringen van UN Live.

Om onze ambities waar te maken, is het van belang dat de meeste sterkhouders meedoen. We werken met de overheid (ministeries, provincies, gemeenten), wetenschap (onderzoekers), het bedrijfsleven (ondernemers), onderwijs (docenten, studenten) consumenten en activisten.

Organisatie

Stichting 2030 heeft een Raad van Toezicht bestaande uit drie personen en een directeur-bestuurder die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken. De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit Mirjam Bekker-Stoop (voorzitter) en Ina Hut. Directeur-bestuurder is Jasper Visser.

Mirjam Bekker-Stoop is directeur van Stichting Open Mind. Open Mind verbindt door het vertellen van persoonlijke verhalen in de openbare ruimte en helpt daarmee onbegrip de wereld uit. Ina Hut is directeur van CoMensha, het landelijke Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel.

De leden van de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder en medewerkers van Stichting 2030 verrichten hun werkzaamheden met inachtneming van de Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit en Inclusie en de Fair Practice Code.

Lees hier onze jaarverslagen.

SDG Vlaggendag 2019

Jasper op sdg-vlaggendag 2019

Contactinformatie

Stichting 2030 is te bereiken via het emailadres info@stichting2030.nl. Je kunt je op meerdere manieren aansluiten bij onze beweging.

Bezoekadres

Stichting 2030 in PLNT
Langegracht 70
2312 NV Leiden

Stichting 2030

Langegracht 70
2312 NV Leiden