Collegereeks Duurzaamheid en Recht

Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden

In de collegereeks Duurzaamheid en Recht wordt de toenemende juridische invloed op een duurzame toekomst onderzocht aan de hand van actuele vraagstukken. Het gaat dan bijvoorbeeld over de stifstof-problematiek en het plastic-probleem. Docenten, studenten, juristen en maatschappelijke organisaties gaan in de reeks het gesprek met elkaar aan.

Collegereeks Duurzaamheid en Recht

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Steenschuur 25, 2311 ES Leiden