Een economisch perspectief op duurzaam herstel

De voorkant van het Leids Economisch Programma

Eind 2020 werden we benaderd door Ondernemend Leiden vanwege onze survey NL post-C. Er was een klik op de methode: van onderop in kaart brengen wat mensen belangrijk vinden en zo komen tot een toekomstvisie. Het ondernemersnetwerk was met een vergelijkbare uitdaging bezig: een economische toekomstvisie voor na Corona. Al snel trokken we hier samen in op. Tegelijk gaf dit de ruimte om uitgebreid te praten over de rol van de sdg’s in de economie van de toekomst en de kansen voor duurzaam ondernemen.

Uiteindelijk heeft Stichting Ondernemend Leiden de sdg’s centraal gezet in hun economisch programma, onder het motto: Als we het doen, laten we het dan ook goed doen! Door de samenwerking werd overduidelijk dat de Leidse ondernemers een belangrijke rol spelen in het behalen van de doelen en dat dit tegelijkertijd een kans betekent voor hen.

Een foto van een bladzijde uit een flyer met daarop de 17 sdg's