Innovatievisie NL post-C

Paars NL post-C logo op een gele achtergrond

In het laatste kwartaal van 2020 vroegen we Nederlanders naar hun toekomstperspectief. Welke verwachtingen en visies hebben zij over de toekomst van Nederland als de Coronacrisis voorbij is?

Het doel van dit onderzoek was om de verscheidenheid aan perspectieven in Nederland in kaart te brengen. Journalisten, ondernemers, studenten, kunstenaars, ambtenaren, gepensioneerden, statushouders, scholieren en vele anderen deden mee. De jongste deelnemer was 7 jaar oud, de oudste 91. Ze woonden overal in Nederland, met een zwaartepunt in Zuid-Holland. Netwerken variërend van SDG Nederland en De Transitiemotor tot NRC Future Affairs en De Veerstichting hielpen mee om zo veel mogelijk perspectieven te verzamelen.

Iets meer dan duizend deelnemers brachten een kleine vierendertigduizend perspectieven in. Na analyse bleven tien thema’s over, ieder met een groot aantal perspectieven.

Tien thema’s voor de toekomst van Nederland

Gelijkheid
Economie
Klimaat
Werk
Onderwijs
Zorg
Wonen
Wereld
Voedsel
Water

Deze tien thema’s werden genoemd als de meest urgente door de deelnemers aan het onderzoek naar een toekomstvisie voor Nederland.