Leiden: Stad van vluchtelingen?

Drie mensen praten met elkaar voor een rode deur

Waar voel jij je thuis? Wie ken jij wel en wie ken je niet? Hoe maakt dat jou tot wie je bent?

Tijdens de voorbereiding voor Festival 2030 kwamen we in contact met Maartje van der Woude, hoogleraar Rechtssociologie aan de Universiteit Leiden. Ze was net begonnen aan een groot onderzoekstraject naar migratie, samen met onder andere kunstenaarscollectief Liquid Society. Bijzonder was dat dit onderzoek samen met kunstenaars, buurtbewoners, studenten en anderen gedaan zou worden. Deze brede benadering van een maatschappelijk relevant thema (sdg 10, 16) past bij onze visie en daarom besloten we een tijdje samen op te trekken.

Onder de noemer House of Misconceptions gingen studenten eerst op onderzoek naar beelden over de ander in een aantal wijken in de stad. Hiervoor spraken ze met ruim 100 buurtbewoners. Tijdens een optocht door de Kooi werden hun bevindingen getoond. Vervolgens is al deze informatie vertaald in een presentatie door de kunstenaars van Liquid Society. Deze zoektocht en presentatie maakten deel uit van Festival 2030. In de presentatie werd je meegenomen in de wereld van impliciete en expliciete beelden en vooroordelen die mensen hebben over de samenleving maar vooral over elkaar en in het bijzonder over ‘anderen’. Deze ‘anderen’ kunnen opvallen vanwege een huidskleur of culturele en religieuze gebruiken en normen. De deelnemers hebben op verschillende momenten bijgedragen aan het onderzoek, dat ook een vervolg krijgt na het festival. Hier is op verschillende plekken over gepubliceerd.

En dan, de grote vraag: Is Leiden nog een stad voor vluchtelingen? Tijdens de afsluitende talkshow gingen we hier over in gesprek:

Een groep mensen loopt over straat met kunstuitingen
Een groep studenten staat op een speelveldje met daarop krijttekeningen
Een kunstenaar ligt ingepakt in een geel laken in een blauwe installatie
Deelnemers praten met elkaar op een boot