Met Klimaatmakers op zoek naar nieuwe klimaatuitvindingen

Lampjes met ideeën van kinderen voor klimaatuitvindingen

In het project Klimaatmakers ging Het Klimaatmuseum samen met Stichting 2030 en de Leidse bevolking op zoek naar nieuwe uitvindingen voor de klimaatproblematiek. Als we het over het klimaat hebben (sdg 13) denken we vaak aan mondiale problematiek: zeespiegelstijging, CO2 in de atmosfeer. Klimaatproblematiek komt echter tot uiting in de eigen leefwereld van mensen: een klaslokaal dat te warm wordt, een park waar andere planten groeien. Buurtbewoners kennen deze lokale problematiek als geen ander en kunnen deze ook helpen oplossen. 

In de Klimaatmakers deden we eerst onderzoek naar lokale klimaatproblematiek en ideeën voor oplossingen, samen met jongeren op allerlei locaties in Leiden. Hiervoor werd een speciaal klimaatspel ontwikkeld. Zo’n 500 jongeren ontwikkelden ruim 400 ideeën voor lokale klimaatoplossingen. Drie kunstenaars vertaalden deze ideeën in een werk: een prototype of beeld van de toekomst. De drie kunstwerken hebben we vervolgens geveild. Niet om geld, maar om de belofte er iets van te maken. Jongeren beoordeelden deze beloftes. Rond ieder werk is een alliantie ontstaan van organisaties, zoals het waterschap, culturele instellingen en anderen, die het de komende jaren werkelijkheid gaan maken.

Een jongetje kiest een kaart in het klimaatspel
Kunstenaar Rob Voerman schildert zijn kunstwerk
Een deelnemer houdt haar veiligbordje omhoog tijdens een veiling