JES Rijnland WeekendKlas

Museum Boerhaave, Leiden – website

De WeekendKlas van Stichting Jeugd en Samenleving Rijnland (JES) geeft ambitieuze en nieuwsgierige kinderen een breder toekomstperspectief en helpt ze hun talenten te ontdekken. Op zondag krijgen de kinderen aanvullend onderwijs van professionals uit allerlei beroepen, “van architect tot banketbakker en van cardioloog tot zelfstandig ondernemer.” De WeekendKlas is in Rijksmuseum Boerhaave.

Ieder kind recht op ontwikkeling

JES Rijnland werkt vanuit de overtuiging dat kinderen en jongeren gelijke rechten hebben op kansen, in het onderwijs en in de samenleving. JES streeft ernaar deze kansen te vergroten door ondersteunende, aanvullende en verrijkende programma’s voor kinderen en jongeren van 0-18 jaar én hun ouders aan te bieden. JES verbindt ouders en kinderen ook aan relevante voorzieningen in de wijk. Wij werken intensief samen met lokale organisaties, zoals de peuterspeelzaal, scholen, de bibliotheek en het welzijnswerk.

Meer informatie

Website: www.jesrijnland.nl/programma-aanbod/weekendklas

De WeekendKLas is een van de vele programma’s van JES Rijnland. Voor verdere informatie zie de website.

WeekendKlas

Museum Boerhaave
Lange Sint Agnietenstraat 10
2312 WC Leiden